FINANČNÍ ŘÁD A PŘÍSPĚVKY ASOCIACE

FINANČNÍ ŘÁD A PŘÍSPĚVKY

Asociace sportovních trenérů České republiky a její členové se řídí následujícím finančním řádem:

1. Pro svou činnost využívá Asociace účet č. 2000925950/2010 vedený u Fio banka, a.s., a pokladní hotovost.

2. O finančních operacích jak na příjmové, tak i na výdajové straně je veden peněžní deník.

3. Asociace není plátcem DPH.

4. Disponovat finančními prostředky Asociace má právo předseda a místopředseda Asociace. Výdaj převyšující 5 000 Kč schvaluje výbor spolku.

5. Členské příspěvky:
Členové - trenéři
Členský příspěvek se stanovuje na 299 Kč (slovy: dvě stě devadesát devět korun českých) za kalendářní rok.


ČLENSTVÍ V ASOCIACI SPORTOVNÍCH TRENÉRŮ NA ROK 2019 ČINÍ 299,- Kč

Kontakt

DLE SPORTU

Fotbal

Hokej

Cyklistika

Fitness

Plavání

Tenis

Běh

Badminton

Rugby

Golf

Facebook

 
 

321 creative people