Den otevřených dveří na Vyšší odborné škole ČUS, s.r.o

02.04.2018
Den otevřených dveří na Vyšší odborné škole ČUS, s.r.o

Den otevřených dveří pro školní rok 2018/2019

 Ve školním roce 2017/2018 jsme připravili pro zájemce o studium tyto dny otevřených dveří.

  16. 4. 2018 od 17 hodin

 26. 4. 2018 od 17 hodin

 22. 5. 2018 od 16 hodin

 5. 6. 2018 od 16 hodin

 

 Dny otevřených dveří začínají vždy v  16 nebo v 17 hodin a během nich se návštěvníci seznámí s obsahem studia, možností využití stipendijních programů nebo možnosti studia za podpory Projektu První kariéra či Projektu Aktivní rodič, prohlídnou si prostory školy.

 

*Je možné si domluvit individuální prohlídku školy mimo tyto termíny, a to předem na emailu vos.study@cuscz.cz nebo na szabo@cuscz.cz*


Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o.

Poskytuje vzdělání v oboru Management sportu a v oboru Wellness specialista

Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. Studium obsahuje teoretickou i praktickou stránku. Teoretické znalosti se studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou oborech je doplněna o intenzivní výuku cizích jazyků, kdy si každý student může zvolit z anglického, německého a ruského jazyka.

VOŠ ČUS je členem České asociace univerzitního sportu, což opravňuje její studenty se zúčastňovat Akademických mistrovství nebo Univerziád.


Kontakt

DLE SPORTU

Fotbal

Hokej

Cyklistika

Fitness

Plavání

Tenis

Běh

Badminton

Rugby

Golf

Facebook

 
 

321 creative people