VĚŘÍME VE SPORT, V POHYB, VE FAIR PLAY

Asociace sportovních trenérů České republiky sjednocuje certifikované trenéry v jednotlivých sportovních odvětvích a jejich služby prezentuje široké veřejnosti


SJEDNOCUJEME TRENÉRY A INSTRUKTORY VŠECH SPORTŮ I VÝKONNOSTNÍCH ÚROVNÍ
PODPORUJEME SPORTOVNÍ TRENÉRY V JEJICH ČINNOSTI
BUDUJEME KVALITNÍ TRENÉRSKOU ZÁKLADNU - PRO VEŘEJNOST I SPORTOVNÍ ODDÍLY
SPOLUPRACUJEME SE SPORTOVNÍMI ODDÍLY I KOMERČNÍMI SPORTOVNÍMI ZAŘÍZENÍMI


  • Asociace sportovních trenérů vznikla na podporu a propagaci certifikovaných sportovních trenérů a instruktorů
  • Dáváme si za cíl vybudovat a sjednotit kvalitní trenérskou základnu všech sportovních odvětví
  • Podporujeme vzdělávací aktivity v oblasti sportu

  • Vytváříme zázemí pro pořádání sportovních akcí a workshopů se sportovním zaměřením
  • Uvědomujeme si důležitost práce s mládeží a její vedení ke sportu a zdravému životnímu stylu
  • Chceme českou věřejnost naučit sportovat a zdravě a aktivně žít

Náš tým

LUKÁŠ LUKA

předseda

Mgr. JAN ŠÁLEK

místopředseda

PaedDr. PAVEL DĚDEČEK

místopředseda
Kontakt

DLE SPORTU

Fotbal

Hokej

Cyklistika

Fitness

Plavání

Tenis

Běh

Badminton

Rugby

Golf

Facebook

 
 

Unie svaz institut osobních sportovních trenérů

321 creative people