ASOCIACE SPORTOVNÍCH TRENÉRŮ

Věříme ve sport

kdo jsme

Asociace sportovních trenérů vznikla na podporu sportovních trenérů a instruktorů
Reagujeme na potřeby a požadavky trenérů napříč sportovními odvětvími i úrovněmi ve všech oblastech sportu
Jsme profesní organizace s celorepublikovou působností
Náš tým tvoří sportovní trenéři, sportovci, výživoví poradci, právníci, specialisté na pojištění i vedoucí sportovních oddílů

co děláme

Vytváříme zázemí pro sportovní trenéry
Podporujeme trenéry v jejich činnosti
Komunikujeme projekty v oblastech sportu a zdravého životního stylu

vize a cíle

Chceme sjednotit všechny sportovní trenéry a instruktory
Vybudovat kvalitní trenérskou základnu pro sportovní oddíly, státní a soukromé instituce i širokou veřejnost
Poskytovat sportovním trenérům prvotřídní servis na jednom místě
Být trenérům oporou po celou dobu jejich kariéry
Chceme zlepšit trenérské prostředí v ČR
Rádi bychom zvýšili zájem společnosti o sport a zdravý životní styl

Náš tým

LUKÁŠ LUKA

předseda

Mgr. JAN ŠÁLEK

místopředseda

PaedDr. PAVEL DĚDEČEK

místopředseda
Kontakt

DLE SPORTU

Fotbal

Hokej

Cyklistika

Fitness

Plavání

Tenis

Běh

Badminton

Rugby

Golf

Facebook

 
 

Unie svaz institut osobních sportovních trenérů

321 creative people